Wake up Europe! Agera för att bevara det europeiska demokratiska projektet

Pierre GALAND
Petition is directed to
Europeiska kommissionen
0 Supporters 0 in Europäische Union
The petition was withdrawn by the petitioner
  1. Launched 2015
  2. Collection finished
  3. Submitted
  4. Dialogue
  5. Failed

This is an European Citizens' Initiative.

forwarding

Kommissionen uppmanas att få rådet att ta upp situationen i Ungern i enlighet med artikel 7 i EU-fördraget, i syfte att bevara EU:s värden enligt artikel 2 i EU-fördraget. Sedan Viktor Orbáns regering kom till makten 2010 har den flerfaldiga gånger tillgripit antidemokratiska och främlingsfientliga åtgärder som strider mot de grundläggande principerna för en rättsstat. Denna situation riskerar att undergräva EU-projektet enligt definitionen i artikel 2 i EU-fördraget. Dessutom väcker de ungerska myndigheternas oacceptabla behandling av migranter farhågor om att sådana åtgärder sprids till andra medlemsstater vars demokratiska kultur är färsk och skör.

Thank you for your support, Pierre GALAND

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international