Η νομική πράξη που ζητείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι να καλέσει το Συμβούλιο να επιληφθεί της κατάστασης στην Ουγγαρία, δυνάμει του άρθρου 7 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), με στόχο τη διαφύλαξη των ευρωπαϊκών αξιών όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 2 της ίδιας συνθήκης.

Reason

Από την άνοδό της στην εξουσία, το 2010, η κυβέρνηση του Viktor Orbán λαμβάνει όλο και περισσότερα αντιδημοκρατικά και ξενοφοβικά μέτρα, αντίθετα προς τις θεμελιώδεις αρχές του κράτους δικαίου. Η κατάσταση αυτή υπονομεύει το όραμα της ΕΕ, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 2 της ΣΕΕ. Επιπλέον, η απαράδεκτη μεταχείριση των μεταναστών από τις ουγγρικές αρχές γεννά ανησυχίες ότι τέτοιου είδους δράσεις θα επεκταθούν και σε άλλα κράτη μέλη με πρόσφατη και ευάλωτη δημοκρατική παράδοση

Thank you for your support, Pierre Galand from EU
pro

Not yet a PRO argument.

contra

No CONTRA argument yet.