Agriculture

Varg-Petition

Petitioner not public
Petition is directed to
EU-kommissionen
37,415 supporters

Petitioner did not submit the petition.

37,415 supporters

Petitioner did not submit the petition.

  1. Launched 2018
  2. Collection finished
  3. Submitted
  4. Dialogue
  5. Failed

Vi kräver därför

• På EU-nivå, att vidta omedelbar åtgärden för att sänka vargets skyddsstatus

• På nationell nivå, att vidta omedelbar åtgärden inom EU-direktiven för att tillåta ett reglerat undantag av vargar i Sydtyrolen.

Reason

Förvaltningen av bergsgårdarna och betesmarkerna är av särskild betydelse för Sydtyrolen: för jordbruk, landskap, biodiversitet, klimatskydd och framförallt för turism i Sydtyrol. Den snabba utvecklingen av vargpopulationen i Italien och närliggande Schweiz leder till allt större konflikter mellan varg och boskap, men också mellan varg och människa. Betesmarkerna går på grund av terrängens skick och rymlighet nästan inte att skydda genom åtgärder för flockens skydd. Konsekvensen är att förvaltningen av betesmarker överges. Dessutom förlorar vargar deras skrymhet och hotar alltmer människan och hans bostadsområden.

För skydd av bergsjordsbruket och för bevarande av ett levande landsbygdsområde, liksom för medborgarnas säkerhet är det viktigt att reglera vargpopulationen.

Dessutom är det höga skyddsstatusen för detta djur på grund av det kraftigt ökade antalet i hela Europa att ifrågasätta. Den allt större grad av hybridisering och hög nivå av olaglig untantag motsäger artskydd. Ett reglerat untandtag minskar både grad av hybridisering och olaglig undantag.

Thank you for your support

Link to the petition

Image with QR code

Tear-off slip with QR code

download (PDF)

News

  • Liebe Unterstützende,
    der Petent oder die Petentin hat innerhalb der letzten 12 Monate nach Ende der Unterschriftensammlung keine Neuigkeiten erstellt und den Status nicht geändert. openPetition geht davon aus, dass die Petition nicht eingereicht oder übergeben wurde.

    Wir bedanken uns herzlich für Ihr Engagement und die Unterstützung,
    Ihr openPetition-Team

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now