openPetition wird europäisch. Wenn Sie uns bei der Übersetzung der Plattform von Deutsch nach Deutsch helfen wollen, schreiben Sie uns.
close
Bild zur Petition mit dem Thema: Varg-Petition Varg-Petition
 • Von: Landesrat für Landwirtschaft, Forstwirtschaft, ... mehr
 • An: EU-kommissionen
 • Region: Europäische Union mehr
  Kategorie: Landwirtschaft mehr
 • Status: Petition in Zeichnung
  Sprache: Schwedisch
 • 11 Tage verbleibend
 • 34.081 Unterstützende
  33.631 in Europäische Union
  3% erreicht von
  1.000.000  für Quorum  (?)

Varg-Petition

-

Deutsche Petition | Petizione italiana | Pétition en français | Polska petycja | English petition

Vi kräver därför

• På EU-nivå, att vidta omedelbar åtgärden för att sänka vargets skyddsstatus

• På nationell nivå, att vidta omedelbar åtgärden inom EU-direktiven för att tillåta ett reglerat undantag av vargar i Sydtyrolen.

Begründung:

Förvaltningen av bergsgårdarna och betesmarkerna är av särskild betydelse för Sydtyrolen: för jordbruk, landskap, biodiversitet, klimatskydd och framförallt för turism i Sydtyrol. Den snabba utvecklingen av vargpopulationen i Italien och närliggande Schweiz leder till allt större konflikter mellan varg och boskap, men också mellan varg och människa. Betesmarkerna går på grund av terrängens skick och rymlighet nästan inte att skydda genom åtgärder för flockens skydd. Konsekvensen är att förvaltningen av betesmarker överges. Dessutom förlorar vargar deras skrymhet och hotar alltmer människan och hans bostadsområden.

För skydd av bergsjordsbruket och för bevarande av ett levande landsbygdsområde, liksom för medborgarnas säkerhet är det viktigt att reglera vargpopulationen.

Dessutom är det höga skyddsstatusen för detta djur på grund av det kraftigt ökade antalet i hela Europa att ifrågasätta. Den allt större grad av hybridisering och hög nivå av olaglig untantag motsäger artskydd. Ett reglerat untandtag minskar både grad av hybridisering och olaglig undantag.

Im Namen aller Unterzeichner/innen.

BOZEN, 11.04.2018 (aktiv bis 30.04.2018)


Debatte zur Petition

Noch kein PRO Argument.
>>> Schreiben Sie das erste PRO-Petition Argument

Noch kein CONTRA Argument.
>>> Schreiben Sie das erste CONTRA-Petition Argument


Warum Menschen unterschreiben

Im 21ten Jahrhundert sollte ein großes Raubtier, wie der Wolf, in Mittel- und Westeuropa, genauestens überwacht werden. Ohne Monitoring und auch gegebenenfalls Regulierung ist das Zusammenleben Mensch - Raubtier problematisch. Auswüchse wären vorprog ...

>>> Zu den Kommentaren


Formular auf der eigenen Webseite einbinden


Banner auf der eigenen Webseite einbinden

Code-Snippet Horizontal:      
Code-Snippet Vertikal:           
Code-Snippet Vertikal:           

Unterstützer nach Länder

LandAnzahl  Quorum?
Italia 23.954 43,8%
Österreich 6.934 48,7%
Deutschland 2.210 3,0%
France 246 0,4%

Letzte Unterschriften

Petitionsverlauf

Unterstützer Betroffenheit