Vi kräver därför

• På EU-nivå, att vidta omedelbar åtgärden för att sänka vargets skyddsstatus

• På nationell nivå, att vidta omedelbar åtgärden inom EU-direktiven för att tillåta ett reglerat undantag av vargar i Sydtyrolen.

Reason

Förvaltningen av bergsgårdarna och betesmarkerna är av särskild betydelse för Sydtyrolen: för jordbruk, landskap, biodiversitet, klimatskydd och framförallt för turism i Sydtyrol. Den snabba utvecklingen av vargpopulationen i Italien och närliggande Schweiz leder till allt större konflikter mellan varg och boskap, men också mellan varg och människa. Betesmarkerna går på grund av terrängens skick och rymlighet nästan inte att skydda genom åtgärder för flockens skydd. Konsekvensen är att förvaltningen av betesmarker överges. Dessutom förlorar vargar deras skrymhet och hotar alltmer människan och hans bostadsområden.

För skydd av bergsjordsbruket och för bevarande av ett levande landsbygdsområde, liksom för medborgarnas säkerhet är det viktigt att reglera vargpopulationen.

Dessutom är det höga skyddsstatusen för detta djur på grund av det kraftigt ökade antalet i hela Europa att ifrågasätta. Den allt större grad av hybridisering och hög nivå av olaglig untantag motsäger artskydd. Ett reglerat untandtag minskar både grad av hybridisering och olaglig undantag.

pro

Not yet a PRO argument.

contra

No CONTRA argument yet.