W związku z tym apelujemy o:

zliberalizowanie statusu prawnego wilka i jego ścisłej ochrony w Europie,

umożliwienie regulowanego odstrzału wilków w Południowym Tyrolu.

Reason

Gospodarka rolna na terenach górskich oraz uprawa hal pasterskich odgrywają w Południowym Tyrolu bardzo ważną role.Powyższe działania mają pozytywny wpływ na zachowanie równowagi ekologicznej, różnorodność gatunków flory i fauny, ochronę środowiska co jest istotne dla tak atrakcyjnego turystycznie regionu.

Szybki i niekontrolowany wzrost populacji wilków we Włoszech i Szwajcarii w ostatnich latach ma negatywny wpływ na wspomniane elementy gospodarcze w Południowym Tyrolu.Dochodzi tu coraz częściej do konfliktów pomiędzy wilkiem, zwierzętami hodowlanymi i człowiekiem. Wilki tracą swą czujność i lęk przed człowiekiem. Podchodzą coraz bliżej pasterskich hal, zwierząt i ludzi zagrażając ich zdrowiu i życiu.Ze względu na rozległe obszary hal pasterskich i gruntów rolnych trudno jest je chronić przed wilkami. W konsekwencji często pozostają one nieuprawiane lub narażone są na ataki wilczych watah.

Obecny status prawny wilka otacza go szczególną ochroną. Zgodnie z nim wilki objęte są ochroną ścisłą. Zabronione jest ich zabijanie, okaleczanie,chwytanie i przetrzymywanie.Te ścisłe zakazy przyczyniają się do nielegalnych odstrzałów. Kolejnym problemem jest pojawianie się hybryd czyli krzyżówek wilków z psami.

Rozważywszy powyższe obecny status ścisłej ochrony wilków szkodzi im samym i środowisku w jakim żyją.

pro

Not yet a PRO argument.

contra

No CONTRA argument yet.