Περιοχή: Βιέννη
Μεταφορές

Schwendermarkt autofrei | Fußgängerzone Schwendergasse für ein familienfreundliches Grätzl

Η αναφορά απευθύνεται σε
Stadt Wien
459 Υποστηρικτές
92% έχει επιτευχθεί 500 για τον στόχο της συλλογής
  1. Ξεκίνησε 17/8/2022
  2. Συλλογή ακόμα 11 ημέρες
  3. Υποβολή
  4. Διαλόγο με τον παραλήπτη
  5. Απόφαση

Συμφωνώ, ότι τα δεδομένα μου θα αποθηκευονται. Ο αναφέρων μπορεί να τα προβάλει όνομα, ηλικία και τοποθεσία και να τα προωθεί στον παραλήπτη της αναφοράς. Μπορώ να ανακαλέσω αυτή τη συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή.

Einrichten einer Fußgängerzone auf der Schwendergasse von Dadlergasse bis Grimmgassen gefolgt von einer Begegnungszone von Grimmgasse bis Braunhirschengasse. Die Einbahn in der Begegnungszone wird umgedreht damit der Anrainerverkehr von der Grimmgasse abfließen kann. Sie geht dann in Richtung Westen (VHS).

In der Fußgängerzone ist Anlieferung weiterhin möglich. Parkflächen und Straße werden aufgelöst zugunsten von Begrünung und Aufenthaltsmöglichkeiten für die Bewohner. (Bänke oder ähnlich)

Αιτιολόγηση

Eltern, Marktstandler, Spaziergänger, VHS Besucher – seit Jahren wird der Wunsch nach einem verkehrsberuhigten Schwendergrätzl im 15. Bezirk von vielen Seiten geäußert. Weniger Autoverkehr rund um den immer beliebteren Marktplatz würde zu Lebensqualität und Sicherheit aller Bewohner beitragen. Höchste Zeit also, ein autofreies Umfeld zwischen den stark befahrenen Durchzugsstraßen Mariahilfer Straße und Sechshauser Straße zu schaffen. Eine Schneise, die den Menschen gehört statt den Autos. Der Verein Schwenderkinder ergreift nun die Initiative , bringt in dieser Petition die vielfach geäußerten Ideen konkret auf den Punkt und freut sich über Unterstützer von allen Seiten.

Durch die Umgestaltung des Schwendermarkts zur Begegnungszone/tw. Fußgängerzone ergibt sich die Chance eines neuen und an die Bedürfnisse der Nachbarschaft angepassten Freiraums. Angedacht ist ein abwechslungsreicher Außenraum, der eine verbesserte Aufenthaltsqualität verspricht, indem er den Rahmen für verkehrsberuhigtes bzw. -freies Flanieren, sowie entspanntes Einkaufen, Essen und Trinken bietet und mehr Sicherheit für spielende Kinder und Lärmschutz dank Tempoverringerung gewährleistet. In Kombination mit den Bemühungen des Bezirkes, in den nächsten Monaten mehr Schatten, Begrünung und Wasserflächen zu schaffen, kann so die Lebensqualität der Grätzlbewohner grundlegend verbessert werden.

Der Markt selbst bekommt durch die Veränderung wieder ein Platzgefühl. Die fest verbauten Stände des Schwendermarkts verlaufen entlang der Straße und lassen jedes Platzgefühl vermitteln. Statt Marktplatz bietet sich das Bild einer gut befahrenen Einkaufsstraße.Der zusätzliche Raum vor den Ständen kann wieder ein Platzgefühl erzeugen und damit das Bild des Markts entscheidend verbessern.

Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας , Stefan Rom από Wien
Ερώτηση προς τον εκκινητή

Μετάφραση αυτής της αναφοράς τώρα

Νέα γλώσσα

Νέα

Συζήτηση

Die Idee klingt gut. Was ich persönlich vermisse, ist die damit verbundene Schaffung von Anwohnerparkplätzen. Die Parkplatzsituation in der Gegend ist angespannt, viele sind trotz Ausweitung der Gebührenpflicht keine Anwohner. Höchst qualifizierte Aussagen wie „Autos sind schei*e“ mal außen vorgelassen, mögen Anwohnerparkplätze den Verkehr wohl auch beruhigen. Und der komplett zugepflasterte Markt verträgt vermutlich zwei, drei Bäume.

Ακόμα κανένα επιχείρημα κατά.

Γιατί υπογράφουν οι άνθρωποι

στον/-ην/-ο 12.09.2022

Making Schwendermarkt an auto-free zone would make the space safer and healthier for the neighborhood :D

στον/-ην/-ο 11.09.2022

Verkehrsberuhigung, mehr Platz für Fußgeher und Radfahrer sowie mehr Grün sind wichtige Schritte für eine in Zukunft klimafitte Stadt.

στον/-ην/-ο 11.09.2022

Mein lebenswertes grätzl

Εργαλεία για τη διάδοση της αναφοράς.

Έχετε τη δική σας ιστοσελίδα, ένα blog ή μια ολόκληρη δικτυακή πύλη; Γίνε ο συνήγορος και ο πολλαπλασιαστής αυτής της αναφοράς. Έχουμε τις σημαίες, τα widgets και το API (interface) για να ενσωματώσετε τις σελίδες σας.

Υπογράψτε στο widget για τον δικό σας ιστότοπο

API (interface)

/petition/online/schwendermarkt-autofrei-fussgaengerzone-schwendergasse-fuer-ein-familienfreundliches-graetzl/votes
Περιγραφή
Αριθμός υπογραφών στην openPetition και, κατά περίπτωση, στις εξωτερικές σελίδες.
Μέθοδος HTTP
GET
Μορφή επιστροφής
JSON

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα