People4Soil: underskriv borgerinitiativet for at redde Europas jord!

Petitioner not public
Petition is directed to
Europa-Kommissionen
0 Supporters 0 in European Union
Petition process is finished
  1. Launched 2016
  2. Collection finished
  3. Submitted
  4. Dialogue
  5. Finished

This is an European Citizens' Initiative.

Jord er en af Europas mest strategiske ressourcer, eftersom den danner grundlaget for fødevaresikkerhed, bevarelse af biodiversiteten og håndtering af klimaændringer. Det er på høje tid at beskytte jorden i Europa. Anerkendelse af jorden som en fælles arv, der kræver beskyttelse på EU-niveau i lyset af dens store betydning for menneskers velfærd og miljøets modstandskraft; udvikling af en særlig retligt bindende ramme, som skal dække de største trusler mod jorden: erosion, forsegling, forringelse af det organiske materiale, tab af biodiversitet og forurening; indarbejdning af FN's jordbundsrelaterede mål for bæredygtig udvikling i EU-politikker; korrekt opgørelse og begrænsning af landbrugets og skovbrugets emission af drivhusgasser.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now