People4Soil: aicinām parakstīt pilsoņu iniciatīvu, lai glābtu Eiropas augsnes.

Petitioner not public
Petition is directed to
Eiropas Komisija
0 0 in European Union
Petition process is finished
  1. Launched 2016
  2. Collection finished
  3. Submitted
  4. Dialogue
  5. Finished

This is an European Citizens' Initiative.

augsne ir viens no svarīgākajiem Eiropas stratēģiskajiem resursiem, jo tā garantē pārtikas nodrošinājumu, bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un klimata pārmaiņu regulēšanu. Ir pienācis laiks aizsargāt Eiropas augsnes. atzīt, ka augsne ir kopīgs mantojums, kas jāaizsargā ES līmenī, jo tā nodrošina būtiskus labumus, kuri saistīti ar cilvēka labklājību un vides noturīgumu; izstrādāt mērķorientētu un juridiski saistošu regulējumu attiecībā uz galvenajiem augsnes apdraudējuma faktoriem, proti, eroziju, sablīvēšanos, organisko vielu daudzuma samazināšanos, bioloģiskās daudzveidības zudumu un kontamināciju; iekļaut ar augsni saistītos ES ilgtspējīgas attīstības mērķus ES rīcībpolitikās; pareizi uzskaitīt un samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas, ko rada lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now