People4Soil: allekirjoita kansalaisaloite Euroopan maaperän pelastamiseksi!

Petitioner not public
Petition is directed to
Euroopan komissio
0 Supporters 0 in European Union
Petition process is finished
  1. Launched 2016
  2. Collection finished
  3. Submitted
  4. Dialogue
  5. Finished

This is an European Citizens' Initiative.

Maaperä on yksi Euroopan strategisesti tärkeimmistä luonnonvaroista, sillä sen avulla voidaan taata ruokaturva, suojella luonnon monimuotoisuutta ja säädellä ilmastonmuutosta. Nyt on aika suojata Euroopan maaperä. Tulee tunnustaa maaperän asema yhteisenä perintönä, joka tarvitsee EU-tason suojelua, sillä se tuottaa oleellisia ihmisten hyvinvointiin ja ympäristön häiriönsietokykyyn liittyviä etuja. Tulee laatia nimenomaan tätä asiaa koskeva oikeudellisesti sitova kehys, joka kattaa merkittävimmät maaperää uhkaavat tekijät: eroosion, sulkeutumisen, orgaanisen aineksen vähenemisen, luonnon monimuotoisuuden vähenemisen ja saastumisen. Maaperää koskevat YK:n kestävän kehityksen tavoitteet tulee sisällyttää EU:n toimintapolitiikkoihin. Maa- ja metsätalouden kasvihuonekaasupäästöt tulee kartoittaa asianmukaisesti, ja niitä tulee vähentää.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now