People4Soil: semnați iniţiativa cetățenească pentru a salva solurile din Europa!

Petitioner not public
Petition is directed to
Comisia Europeană
0 0 in European Union
Petition process is finished
  1. Launched 2016
  2. Collection finished
  3. Submitted
  4. Dialogue
  5. Finished

This is an European Citizens' Initiative.

Solul este una dintre cele mai importante resurse din punct de vedere strategic ale Europei, deoarece asigură securitatea alimentară, conservarea biodiversității și reglementarea schimbărilor climatice. Este timpul să protejăm solurile din Europa. recunoașterea solului ca patrimoniu comun care are nevoie de protecție la nivelul UE, întrucât el asigură beneficii esențiale legate de bunăstarea populației și reziliența mediului; stabilirea unui cadru obligatoriu din punct de vedere juridic pentru a preveni principalele riscuri ce ameninţă solurile: eroziunea, impermeabilizarea, degradarea materiei organice, pierderea biodiversităţii și contaminarea; integrarea obiectivelor de dezvoltare durabilă ale ONU în materie de soluri în politicile UE; contabilizarea corectă și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în sectorul agricol și forestier.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now