People4Soil: podpíšte iniciatívu občanov na záchranu pôdy v Európe!

Petitioner not public
Petition is directed to
Európska komisia
0 Supporters 0 in European Union
Petition process is finished
  1. Launched 2016
  2. Collection finished
  3. Submitted
  4. Dialogue
  5. Finished

This is an European Citizens' Initiative.

Pôda patrí medzi strategicky najdôležitejšie zdroje Európy, keďže zabezpečuje prísun potravín, zachovanie biodiverzity a reguláciu klimatických zmien. Je najvyšší čas začať pôdu v Európe chrániť. Uznať pôdu za spoločné dedičstvo, ktoré si vyžaduje ochranu na úrovni EÚ, keďže má výrazný pozitívny vplyv na blaho človeka a zvyšuje environmentálnu odolnosť; vytvoriť špecifický právne záväzný rámec, ktorý by zahŕňal všetky faktory ohrozujúce pôdu: eróziu, stratu priepustnosti, úbytok organických látok, stratu biodiverzity a kontamináciu; prihliadať v politike EÚ na ciele OSN v oblasti udržateľného rozvoja súvisiace s pôdou; náležite zohľadniť a zredukovať emisie skleníkových plynov z poľnohospodárstva a lesného hospodárstva.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now