People4Soil: onderteken het burgerinitiatief om de Europese bodem te redden!

Petitioner not public
Petition is directed to
Europese Commissie
0 Supporters 0 in European Union
Petition process is finished
  1. Launched 2016
  2. Collection finished
  3. Submitted
  4. Dialogue
  5. Finished

This is an European Citizens' Initiative.

De bodem zorgt voor voedselzekerheid en behoud van de biodiversiteit, en helpt de klimaatverandering in de hand te houden; het gaat hier dan ook om een van de meest strategische hulpbronnen van Europa. Hoog tijd dus om de Europese bodem te beschermen. De bodem moet worden erkend als gemeenschappelijk patrimonium dat op EU-niveau moet worden beschermd, gezien de cruciale voordelen die verband houden met het welzijn van de mens en de veerkracht van het milieu; er moet een specifiek en wettelijk bindend kader komen om de bodem te beschermen tegen de belangrijkste bedreigingen, te weten erosie, afdekking, afname van het organisch materiaal, biodiversiteitsverlies en verontreiniging; de VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling die verband houden met de bodem moeten worden opgenomen in het EU-beleid; de uitstoot van broeikasgassen door landbouw en bosbouw moet terdege in aanmerking worden genomen en worden verminderd.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now