Gesundheit

относно Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД), който оказва въздействие върху достъпа до интернет за лица със здравословни проблеми 

E. P.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
8 Supporters 8 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched September 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Вносителката на петицията страда от невропсихиатрични разстройства и поради медицинското си състояние управлява своята професионална и лична кореспонденция, включително свързаната с медицински въпроси, чрез електронна поща. Вносителката на петицията подчертава ограниченията на ОРЗД, тъй като той не позволява на предприятията да споделят лични медицински данни по интернет, като оставя потребителите, които желаят да споделят лични (медицински) данни, без всякаква възможност да изразят избора да се възползват от тази възможност. Вносителката на петицията изразява своята загриженост относно този предполагаем пропуск в законодателството и подчертава факта, че съответното допълнение не би ограничило, а би разширило правата на всички.

Thank you for your support, E. P.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international