относно Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД), който оказва въздействие върху достъпа до интернет за лица със здравословни проблеми 

Share the initiative via e-mail

ongoing collections

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international