Handelspolitik

относно дискриминация срещу германски граждани във връзка с Директива 2004/38/ЕО относно свободата на движение 

E. P.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
0 Supporters 0 in European Union
0% from 1.000.000 for quorum
  1. Launched September 2019
  2. Collection yet 7 months
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Съгласно директивата относно свободата на движение всички членове на семейството се ползват от правото на влизане и пребиваване във всяка държава – членка на ЕС извън държавата си на произход. Директивата се прилага в Германия съгласно Закона за пребиваването. Вносителят на петицията призовава разпоредбите на този закон да обхванат и германските граждани, като се гарантира, че те се третират по не по-малко благоприятен начин от другите граждани на ЕС във връзка със събирането на семейството.

Thank you for your support, E. P.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now