Handelspolitik

Om diskriminering av tyska medborgare i och med att direktiv 2004/38/EG om fri rörlighet inte följs 

E. P.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
0 Supporters 0 in European Union
0% from 1.000.000 for quorum
  1. Launched September 2019
  2. Collection yet 8 months
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Enligt direktivet om fri rörlighet har alla familjemedlemmar inrese- och uppehållsrätt i alla EU:s medlemsstater utanför sitt hemland. Direktivet är införlivat i tysk lag genom uppehållslagen. Framställaren vill att bestämmelserna i lagen utökas så att de även gäller tyska medborgare så att de får samma rätt till familjeåterförening som andra EU-medborgare.

Thank you for your support, E. P.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now