Soziales

Om ett EU-intyg om funktionsnedsättning 

P. T.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
11 Supporters 11 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched February 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Framställaren förespråkar EU-omfattande förmåner för personer med funktionsnedsättning motsvarande de förmåner som ges i Tyskland till tyska medborgare som har fått ett intyg om svår funktionsnedsättning. Han föreslår tre alternativ: Antingen skulle man kunna införa ett intyg om svår funktionsnedsättning som är giltigt i alla EU-länder oavsett var det har utfärdats. Eller, som ett alternativ till detta, skulle man kunna införa ett standardintyg om svår funktionsnedsättning som är utformat med det tyska intyget som förlaga, men där varje medlemsstat skulle kunna fastställa sina egna kriterier. Eller också skulle man kunna införa ett standardintyg om svår funktionsnedsättning i ett format som gäller för hela EU.

Thank you for your support, P. T.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international