Soziales

Om et EU-dækkende handicapkort 

P. T.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
11 Supporters 11 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched February 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Andrageren slår til lyd for EU-dækkende rabatter for handicappede i lighed med, hvad der tilbydes i Tyskland for tyske statsborgere, der har fået udstedt et kort for personer med svære handicap. Han foreslår tre muligheder: enten et kort for svært handicappede, der er gyldigt i alle EU-lande, uanset hvor det udstedes, eller der kunne som et alternativ indføres et standardiseret kort for svært handicappede efter den tyske model, men for hvilket hver medlemsstat vil kunne fastsætte sine egne kriterier, eller der kan indføres et standard-EU-handicapkort for hele EU.

Thank you for your support, P. T.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international