Rechtstaatlichkeit

O medzinárodnom únose dieťaťa v Japonsku 

M. B.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
28 Supporters 28 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched January 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Predkladateľ petície popisuje svoje problémy, pričom uvádza, že jeho japonská manželka uniesla jeho syna, ktorý má aj taliansku štátnu príslušnosť, a tvrdí, že Japonsko porušuje Haagsky dohovor z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí, ktorý ratifikovalo v roku 2014. Poukazuje na to, že japonské právne predpisy neupravujú spoločnú starostlivosť, právo na návštevy ani právo rodičov, ktorí nie sú japonskými občanmi, na styk s deťmi. Žiada preto Európsky parlament, aby predložil Japonsku námietky a vyzval ho na prijatie všetkých potrebných opatrení s cieľom zabrániť ďalšiemu porušovaniu vnútroštátneho a medzinárodného práva, najmä Dohovoru OSN o právach dieťaťa z roku 1989.

Thank you for your support, M. B.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international