Rechtstaatlichkeit

Over internationale kinderontvoering in Japan 

M. B.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
28 Supporters 28 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched January 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Indiener beschrijft zijn problemen en geeft aan dat zijn Japanse vrouw zijn zoon, die ook de Italiaanse nationaliteit heeft, ontvoerd heeft. Indiener stelt dat Japan inbreuk pleegt op het Haags kinderontvoeringsverdrag van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen, dat Japan in 2014 bekrachtigd heeft. Hij wijst erop dat de Japanse wetgeving niet voorziet in gedeelde voogdij, omgangsrecht of het recht voor niet-Japanse ouders op toegang tot hun kinderen. Hij verzoekt het Europees Parlement dan ook om opmerkingen te maken en Japan ertoe aan te sporen alles in het werk te stellen om verdere schendingen van het nationale en internationale recht, met name het VN-Verdrag inzake de rechten van het kind van 1989, te voorkomen.

Thank you for your support, M. B.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international