Περιοχή: Europäische Union
Μεταφορές

Legalization of PLEVs / EKFs in public road traffic

Η αναφορά απευθύνεται σε
Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur / EU Parlament
2.140 Υποστηρικτές
Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  1. Ξεκίνησε Φεβρουαρίου 2020
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Προετοιμασία υποβολής
  4. Διαλόγο με τον παραλήπτη
  5. Απόφαση

The "Small Electric Vehicle Regulation" came into force in Germany on June 15, 2019. This regulation primarily regulates the use of electric scooters on public roads in the Federal Republic of Germany.

There are no uniform regulations across Europe for small electric vehicles (EKF) / public light electric vehicles (PLEV). With the EKFV, Germany is going its own way without coordination with other European countries. The regulation of EKF / PLEV is therefore inconsistent in Europe. Some countries equate the new vehicles with bicycles, others do not allow them or national solo efforts are pushed forward.

At the same time, there is the fact that electric scooters (e-scooters) are just one of many different vehicle concepts for EKF / PLEV. In addition to e-scooters, there are also handlebarless and self-balancing vehicles. These vehicles are currently largely ignored and their drivers are usually criminals because they move a vehicle without insurance protection and street legal.

With this petition, this fact should receive more attention and a uniform regulation for all EKF / PLEV should be found.

Αιτιολόγηση

Everyone is talking about electromobility and intermodal transport. However, electric mobility mainly extends towards the car. For the future, the car will no longer be the focus of traffic. The focus is increasingly on intermodality. The mix of different forms of transportation is becoming increasingly important and this is where EKF / PLEV show their strength.

Small electric vehicles are a perfect link in intermodal transport. These vehicles are small and handy, with a relatively long range, low weight and space requirements.

Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας , Michael Herzog από Erlensee
Ερώτηση προς τον εκκινητή

Αυτή η αναφορά έχει μεταφραστεί στις ακόλουθες γλώσσες

Συζήτηση

Ακόμα κανένα επιχείρημα υπέρ.

Ακόμα κανένα επιχείρημα κατά.

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα

openPetition είναι να κάνει μια ελεύθερη και μη κερδοσκοπικού πλατφόρμα πάνω στην οποία οι πολίτες μια κοινή ανησυχία στο κοινό, να οργανώσει και συμμετάσχει σε διάλογο με την πολιτική.

Διεθνές openPetition