Punë të jashtme

Immediate accession of Ukraine to the European Union under a new special procedure

Peticioni drejtohet tek
European Union
4 307
Mbledhja mbaroi
  1. Filluar mars 2022
  2. Mbledhja mbaroi
  3. Përgatituni për paraqitje
  4. Dialog me marrësin
  5. Vendim

Ukraine appeals to the European Union to join the EU immediately under a new special procedure

arsye

We quote the President of Ukraine Volodymyr Zelensky: “Europeans are aware that our soldiers are fighting for our state and, consequently, for the whole of Europe. For peace for all European countries, for the lives of children, for equality, for democracy. And this gives us the full right to do so. We appeal to the European Union for Ukraine's immediate accession under a new special procedure. "

Ju faleminderit shumë për mbështetjen tuaj , Максим Гаврилюк nga , Івано-Франківська область, Коломийський район, місто Снятин
Pyetje për iniciatorin

Kjo kërkesë është përkthyer në gjuhët vijuese

Asnjë PRO argument ende.

This petition dont need to exist , its a attack to European culture and European history . Ucraine is not Europe and also not European friends , they just take advantage of Europe for money and all the benefict that Bruxells provide them . How you can request something like this when other countries and people are paying more taxes and more money because of YOU ! İ will never support Ucraine !!

Ndihmoni në forcimin e pjesëmarrjes së qytetarëve. Ne duam t'i bëjmë shqetësimet tuaja të dëgjohen dhe të mbeten të pavarura.

dhuroni tani