Εξωτερική πολιτική

Immediate accession of Ukraine to the European Union under a new special procedure

Η αναφορά απευθύνεται σε
European Union
4.307
Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  1. Ξεκίνησε Μαρτίου 2022
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Προετοιμασία υποβολής
  4. Διαλόγο με τον παραλήπτη
  5. Απόφαση

Ukraine appeals to the European Union to join the EU immediately under a new special procedure

Αιτιολόγηση

We quote the President of Ukraine Volodymyr Zelensky: “Europeans are aware that our soldiers are fighting for our state and, consequently, for the whole of Europe. For peace for all European countries, for the lives of children, for equality, for democracy. And this gives us the full right to do so. We appeal to the European Union for Ukraine's immediate accession under a new special procedure. "

Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας , Максим Гаврилюк από , Івано-Франківська область, Коломийський район, місто Снятин
Ερώτηση προς τον εκκινητή

Αυτή η αναφορά έχει μεταφραστεί στις ακόλουθες γλώσσες

Συζήτηση

Ακόμα κανένα επιχείρημα υπέρ.

This petition dont need to exist , its a attack to European culture and European history . Ucraine is not Europe and also not European friends , they just take advantage of Europe for money and all the benefict that Bruxells provide them . How you can request something like this when other countries and people are paying more taxes and more money because of YOU ! İ will never support Ucraine !!

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα