Εξωτερική πολιτική

Immediate accession of Ukraine to the European Union under a new special procedure

Η αναφορά απευθύνεται σε
European Union
4.275 Υποστηρικτές
21% έχει επιτευχθεί 20.000 για τον στόχο της συλλογής
  1. Ξεκίνησε Μαρτίου 2022
  2. Συλλογή ακόμα > 3 μήνες
  3. Υποβολή
  4. Διαλόγο με τον παραλήπτη
  5. Απόφαση

Συμφωνώ, ότι τα δεδομένα μου θα αποθηκευονται. Ο αναφέρων μπορεί να τα προβάλει Όνομα και τόπος και να τα προωθεί στον παραλήπτη της αναφοράς. Μπορώ να ανακαλέσω αυτή τη συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή.

Ukraine appeals to the European Union to join the EU immediately under a new special procedure

Αιτιολόγηση

We quote the President of Ukraine Volodymyr Zelensky: “Europeans are aware that our soldiers are fighting for our state and, consequently, for the whole of Europe. For peace for all European countries, for the lives of children, for equality, for democracy. And this gives us the full right to do so. We appeal to the European Union for Ukraine's immediate accession under a new special procedure. "

Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας , Максим Гаврилюк από , Івано-Франківська область, Коломийський район, місто Снятин
Ερώτηση προς τον εκκινητή

Αυτή η αναφορά έχει μεταφραστεί στις ακόλουθες γλώσσες

Νέα γλώσσα

Συζήτηση

Ακόμα κανένα επιχείρημα υπέρ.

Ακόμα κανένα επιχείρημα κατά.

Γιατί υπογράφουν οι άνθρωποι

στον/-ην/-ο 13.06.2022

Бажаю , щоб Украіна сла частиною Європи

στον/-ην/-ο 12.06.2022

Україна посилить ЄС та його безпеку

στον/-ην/-ο 02.06.2022

Die Ukraine muss siegen um Putins Russland nicht weiter zu ermutigen seine Grenzen zu erweitern.

στον/-ην/-ο 02.06.2022

We're all under the threat of Russian Federation. It's now more important to unite than ever.

Εργαλεία για τη διάδοση της αναφοράς.

Έχετε τη δική σας ιστοσελίδα, ένα blog ή μια ολόκληρη δικτυακή πύλη; Γίνε ο συνήγορος και ο πολλαπλασιαστής αυτής της αναφοράς. Έχουμε τις σημαίες, τα widgets και το API (interface) για να ενσωματώσετε τις σελίδες σας.

Υπογράψτε στο widget για τον δικό σας ιστότοπο

API (interface)

/petition/online/immediate-accession-of-ukraine-to-the-european-union-under-a-new-special-procedure/votes
Περιγραφή
Αριθμός υπογραφών στην openPetition και, κατά περίπτωση, στις εξωτερικές σελίδες.
Μέθοδος HTTP
GET
Μορφή επιστροφής
JSON

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα