Sukses
Arsim

eTwinning back as separate platform

Peticioni drejtohet tek
Committee on Petitions (Petitionsausschuß)
87
Peticioni u pranua
  1. Filluar 15.03.2023
  2. Mbledhja mbaroi
  3. Paraqitur
  4. Dialog
  5. Sukses

Peticioni ishte i suksesshëm!

Lexoni lajme

we want the website https://etwinning.net back for easy access and operation for students and teachers

arsye

European School Education Platform, the new home of eTwinning. or called "ESEP" but has now made the system unworkable due to the many layers. what was two mouse clicks is now uncountable and unworkable for a child. we are now losing users and potential users and that can never be the intention.Sign and indicate why, how long you have been a member and why you think this platform is so important.

Thank you.

Ju faleminderit shumë për mbështetjen tuaj , eTwinning Ambassadors nga Amsterdam
Pyetje për iniciatorin

lajm

Asnjë PRO argument ende.

Asnjë argument CONTRA akoma.

Ndihmoni në forcimin e pjesëmarrjes së qytetarëve. Ne duam t'i bëjmë shqetësimet tuaja të dëgjohen dhe të mbeten të pavarura.

dhuroni tani