Επιτυχία
Παιδεία

eTwinning back as separate platform

Η αναφορά απευθύνεται σε
Committee on Petitions (Petitionsausschuß)
87
Το ψήφισμα έγινε δεκτό.
  1. Ξεκίνησε 15/3/2023
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Υποβληθέντα
  4. Διάλογος
  5. Επιτυχία

Η αναφορά ήταν επιτυχής!

Ανάγνωση των νέων

we want the website https://etwinning.net back for easy access and operation for students and teachers

Αιτιολόγηση

European School Education Platform, the new home of eTwinning. or called "ESEP" but has now made the system unworkable due to the many layers. what was two mouse clicks is now uncountable and unworkable for a child. we are now losing users and potential users and that can never be the intention.Sign and indicate why, how long you have been a member and why you think this platform is so important.

Thank you.

Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας , eTwinning Ambassadors από Amsterdam
Ερώτηση προς τον εκκινητή

Νέα

Συζήτηση

Ακόμα κανένα επιχείρημα υπέρ.

Ακόμα κανένα επιχείρημα κατά.

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα