Zusammenleben

By O. Ś. (Polish) on violations of human rights in Poland in the wake of Covid-19 pandemic 

O. Ś.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
4 Supporters 4 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched May 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Petitsiooni esitaja väidab, et Poola valitsus, politsei ning kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused piiravad Covid-19 pandeemia põhjustatud olukorda ära kasutades inimõigusi, näiteks seoses kooliskäimise, töötamise või ravimite saamisega. Petitsiooni esitaja juhib tähelepanu olukordadele, kus valitseva erkonnapoliitikud võivad neid piiranguid ignoreerida, samas kui tavainimesi karistatakse tõsiselt, kui nad üritavad harjunud kombel edasi elada. Rikkumiste (näiteks lastega väljamineku) eest määratavad trahvid on äärmiselt kõrged, politsei määrab need viivitamata ja neid ei ole võimalik tühistada. Petitsiooni esitajal on väikeettevõte ja tema arvates ei anna Poola ametiasutuste kehtestatud meetodid pandeemia põhjustatud majanduskriisi peatamiseks tulemusi, kuna enamikul VKEdest ei ole õigust abi saada. Ning lõpuks on tema arvates põhiseadusevastased presidendivalimised, mis peavad toimuma 2020. aasta mais kirja teel hääletamisega Poola postiteenistuse vahendusel, kusjuures mitteosalemise eest võidakse kodanikele määrata trahv või kuni 3-aastane vanglakaristus.

Thank you for your support, O. Ś.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international