Gesundheit

By L.B. (Italian) on a possible action for damages causeed by the COVID-19 emergency against the European Commission jointly with Germany and Italy 

L. B.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
1 Supporter 1 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched May 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Petitsiooni esitaja, kes on jurist, kurdab COVID-19 tõttu tema kodulinnas Tarantos tekkinud märkimisväärse majandusliku kahju üle. Ta teatab oma kavatsusest esitada Euroopa Komisjoni ning Saksamaa ja Itaalia vastu kahju hüvitamise hagi Euroopa Liidu Kohtule (vt teabelehte nr 1), samuti kahju hüvitamise hagid Saksamaa, Hiina ja Itaalia vastu nende riiklikele kohtutele. Eelkõige mõistab ta hukka Itaalia valitsuse ja ELi selle eest, et nad ei ole täitnud oma vastavaid ülesandeid rahvatervisealase hädaolukorra kehtestamise nõudmisel ja tunnistamisel pärast Maailma Terviseorganisatsiooni 30. jaanuari avaldust rahvusvahelise tähtsusega rahvatervisealase hädaolukorra kohta ja olukorra aruande nr 11 avaldamist (31. jaanuaril), milles teavitati 2 esimesest kinnitatud juhtumist Itaalias, 6 juhtumist Prantsusmaal, 5 juhtumist Saksamaal ja 1 juhtumist Soomes (vt teabelehte nr 2).Sellele õiguslikule alusele ja ELi toimimise lepingu artiklile 168 (rahvatervise kohta) tuginedes väidab petitsiooni esitaja, et Euroopa Komisjon oleks võinud koordineerida meetmeid kõigi asjaomaste liikmesriikide vahel ning eelkõige oleks ta võinud kohustada Saksamaad ja Prantsusmaad järgima Itaalia algatust, rakendama ettevaatuspõhimõtet ja viivitamata blokeerima kõik lennud Hiinast ja Hiinasse, ning üleüldse kehtestada sihipärased keelud Schengeni ala kaudu reisimisele. Ta kritiseerib Saksamaa dekreeti (mis 19. märtsil tühistati), millega keelati meditsiinilise kaitsevarustuse (maskid, kindad, kaitseülikonnad jne) eksport teistesse liikmesriikidesse, sealhulgas Itaaliasse.

Thank you for your support, L. B.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international