Finanzen

By Antonio Martino (Italian), on behalf of the Tax Department of DLA PIPER Italy, on the exemption of VAT for goods and services donated in the fight against and management of the pandemic due to Covid-19 

Tax Department - DLA Piper Italy
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
1 Supporter 1 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched May 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Petitsiooni esitaja palub Euroopa Parlamendil nõuda kiireloomulist seadusandlikku ettepanekut, et võimaldada liikmesriikidel vabastada käibemaksust kaupade ja teenuste vaba tarnimine COVID-19 põhjustatud epidemioloogilise hädaolukorra ohjamiseks ja selle vastu võitlemiseks, kui neid kaupu ja teenuseid tarnivad ELi residentidest käibemaksu maksjad riigi tasandi valitsuse ning kohalike ja piirkondlike omavalitsuste ning muude avaliku ja erasektori üksuste huvides. Petitsiooni esitaja nõuab lisaks, et kõnealuse seadusandliku ettepanekuga lubataks ka neid kaupu ja teenuseid annetavatel isikutel täielikult maha arvata nende kaupade ja teenuste ostmisel makstud käibemaks või nende tootmiseks kasutatud kaupade ja teenuste soetamisel makstud käibemaks.

Thank you for your support, Tax Department - DLA Piper Italy

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international