Health

Ask unitary legislation in EU for strays and for rabies prevention

Petition is directed to
Comisia Europeană
219
Collection finished
  1. Launched May 2023
  2. Collection finished
  3. Submitted on 01 Nov 2023
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

RO/EN/RO: Solicităm legislație unitară în UE pentru câinii fără stăpân și pentru prevenirea rabiei)

⚠️ After signing, check your email (inbox, spam) to confirm your signature. It won’t count otherwise ⚠️

In EU member states is required legislation for a unitary, common, complete and simultaneous, rabies prevention program

The EU must consider legislating for a unitary, common, comprehensive and simultaneous rabies prevention program in all member states.

Currently the European Union does not take into account the fact that the main vectors of rabies transmission can be stray dogs in all member states that can migrate very easily from one country to another.

The problem of stray dogs that can transmit rabies is also the EU's, not just the Member States'. For example, the stray dogs that are increasing in number throughout Romania can migrate very easily to all EU countries.

For the prevention of rabies, random rabies vaccination of dogs with de facto, but not de jure, owners is not sufficient.

The actual owners of the dogs have no legal responsibility for those dogs. Not all dog owners, in fact, declare them for rabies vaccination. These dogs can breed uncontrollably and their unwanted, undeclared and unvaccinated rabies offspring can be abandoned just as undeclared and unvaccinated adult dogs can be abandoned.

In Romania, although there has already been legislation for 10 years to prevent uncontrolled breeding and the prevention of the existence of dogs on the streets, this is NOT applied. It is about the law 258/2013 and its application rules included in the Government Decision/HG 1059/2013, which amends and completes the Emergency Government Ordinance/OG 155/2001 for the management of stray dogs.

The complete rabies prevention program of the 21st century must also be updated in the EU with the current possible methods and not remain locked, as it is now, in the outdated methods used until the 21st century, namely only the random rabies vaccination of dogs.

The unitary, common, complete and simultaneous program in all EU member countries must include subsidizing ownership

responsible for dogs, along with anti-rabies vaccination, aspects that mean subsidizing the following

procedures: microchipping + registration in the Register of Records of Dogs with Owners (RECS in Romania), sterilization, anti-rabies vaccination, to which internal deworming can be added.

The EU needs to legislate for the rabies prevention program to be unitary, common, comprehensive and simultaneous, not just partial and ineffective as it currently is by simple random rabies vaccination.

RO:

UE trebuie să ia în considerare să adopte o legislație pentru un program unitar, comun, complet și simultan de prevenire a rabiei în toate statele membre. 

În prezent Uniunea Europeană nu ia în considerare faptul că vectorii principali de transmitere a rabiei pot fi câinii fără stăpân din toate statele membre care pot migra foarte ușor dintr-o țară în alta. 

Problema câinilor fără stăpân care pot transmite rabia este și a UE, nu doar a statelor membre. De exemplu câinii fără stăpân care sunt în număr din ce în ce mai mare pe tot teritoriul României pot migra foarte ușor în toate țările UE. 

Pentru prevenirea rabiei nu este suficientă vaccinarea antirabică aleatoare a câinilor cu stăpân de fapt, dar nu și de drept. 

Stăpânii de fapt ai câinilor nu au nicio responsabilitate legală pentru acei câini. Nu toți stăpânii de fapt, de câini îi declară în vederea vaccinarii antirabice. Acești câini se pot înmulți necontrolat, iar urmașii lor nedoriți, nedeclarați și nevaccinați antirabic pot fi abandonați după cum pot fi abandonați și câinii adulți nedeclarați și nevaccinați antirabic. 

În România deși există deja de 10 ani, legislație pentru prevenirea înmulțirii necontrolate și prevenirea existenței câinilor pe străzi, aceasta NU se aplică. Este vorba despre legea 258/2013 și normele ei de aplicare cuprinse în Hotărârea de Guvern/HG 1059/2013, care modifică și completează Ordonanța de Urgență a Guvernului/OUG 155/2001 pentru gestionarea câinilor fără stăpân. 

Programul complet de prevenire a rabiei din secolul 21 trebuie actualizat și în UE cu metodele actuale posibile și nu să rămână închistat, așa cum este acum, în metodele învechite folosite până în secolul 21 și anume doar vaccinarea antirabică aleatoare a câinilor. 

Programul unitar, comun, complet și simultan în toate țările membre UE trebuie să cuprindă subvenționarea deținerii 

responsabile a câinilor, alături de vaccinarea antirabică, aspecte care inseamna subvenționarea următoarelor 

proceduri: microciparea + înregistrarea în Registrul de Evidență a Câinilor cu Stăpân (RECS în România), sterilizarea, vaccinarea antirabică, la care se poate adăuga și deparazitarea internă.

UE trebuie să adopte o legislație pentru ca programul de prevenire a rabiei să fie unitar, comun, complet și simultan, nu doar parțial și ineficient așa cum este în prezent prin simpla vaccinare aleatoare, antirabică.

Reason

EN: The complete rabies prevention program of the 21st century must also be updated in the EU with the current possible methods and not remain locked, as it is now, in the outdated methods used until the 21st century, namely only the random rabies vaccination of dogs.

RO: Programul complet de prevenire a rabiei din secolul 21 trebuie actualizat și în UE cu metodele actuale posibile și nu să rămână închistat, așa cum este acum, în metodele învechite folosite până în secolul 21 și anume doar vaccinarea antirabică aleatoare a câinilor. 

Thank you for your support, Inițiativă cetățenească from București
Question to the initiator

News

Cer ca cetatean platitor de taxe in aceasta tara ….sa pot circula fara sa fiu terorizata ca vad caini morti ,raniti ,maltratati ,vanduti ,chinuiti.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now