APTURĒT KRĀPŠANOS ar ES LĪDZEKĻIEM un to ļaunprātīgu izmantošanu: ieviest labāku lēmumu, īstenošanas un sankciju kontroli

Petitioner not public
Petition is directed to
Eiropas Komisija
0 Supporters 0 in European Union
Petition process is finished
  1. Launched 2018
  2. Collection finished
  3. Submitted
  4. Dialogue
  5. Finished

This is an European Citizens' Initiative.

Eiropas iestādēm vajadzētu būt tiesīgām piemērot pastiprinātu (tostarp iepriekšēju) kontroli un stingrākas sankcijas tajās ES dalībvalstīs, kuras nav Eiropas Prokuratūras locekles. Lai nepieļautu un sodītu krāpšanos ar ES līdzekļiem un to ļaunprātīgu izmantošanu, Eiropas iestādēm vajadzētu būt tiesīgām piemērot pastiprinātu kontroli dalībvalstīs, kuras nepiedalās sadarbībā attiecībā uz Eiropas Prokuratūru. Tas ietvertu iepriekšēju kontroli attiecībā uz finansēšanas un publiskā iepirkuma lēmumiem riskantās jomās. Mēs ierosinām šādā padziļinātā kontrolē ietvert visu apstākļu pilnīgu izpēti un arī publicēt informāciju par krāpnieciskām darbībām un citiem nodarījumiem, kuri kaitē ES finanšu interesēm.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now