Kultúra

Open Letter to the EU demanding support for the Cultural and Creative Sectors in the COVID-19 crisis

Žiadateľ petície nie je verejný
Petícia je zameraná na
European Commission; EU Member States
8 599
Žiadateľ petície neodovzdal petíciu.
  1. Zahájená 2020
  2. Zbierka bola ukončená
  3. Predložené
  4. Dialóg
  5. Neúspešný

30. 03. 2020, 15:32

Zobraziť dokument

Dies ist die deutschsprachige Version unseres Offenen Briefes an die EU-Kommission und die EU-Mitgliedstaaten, mit der Forderung nach Unterstützung für die Kultur- und Kreativbranche, insbesondere Kulturschaffende, die von der COVID-19-Krise betroffen sind.


Pomôžte posilniť občiansku účasť. Chceme, aby boli vaše obavy vypočuté a nezávislé.

Propagovať teraz