Култура

Open Letter to the EU demanding support for the Cultural and Creative Sectors in the COVID-19 crisis

Вносителят на петицията не е публичен
Петицията е адресирана до
European Commission; EU Member States
8 599
Вносителят на петицията не е подал/доставил петицията.
  1. Започна 2020
  2. Колекцията приключи
  3. Изпратено
  4. Диалогов прозорец
  5. Провалени

30.03.2020 г., 15:32

покажи документ

Dies ist die deutschsprachige Version unseres Offenen Briefes an die EU-Kommission und die EU-Mitgliedstaaten, mit der Forderung nach Unterstützung für die Kultur- und Kreativbranche, insbesondere Kulturschaffende, die von der COVID-19-Krise betroffen sind.


Помогнете за укрепване на гражданското участие. Искаме да чуем вашите опасения, като същевременно останем независими.

Популяризиране сега