Πολιτισμός

Open Letter to the EU demanding support for the Cultural and Creative Sectors in the COVID-19 crisis

Ο αναφέρων δεν είναι δημόσιος
Η αναφορά απευθύνεται σε
European Commission; EU Member States
8.599
Ο εκκινητής του αιτήματος δεν υπέβαλε αίτηση.
  1. Ξεκίνησε 2020
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Υποβληθέντα
  4. Διάλογος
  5. Απέτυχε

30/03/2020, 3:32 μ.μ.

Προβολή εγγράφου

Dies ist die deutschsprachige Version unseres Offenen Briefes an die EU-Kommission und die EU-Mitgliedstaaten, mit der Forderung nach Unterstützung für die Kultur- und Kreativbranche, insbesondere Kulturschaffende, die von der COVID-19-Krise betroffen sind.


Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα