Arsim

Gendered misconduct in competition law academia

Peticioni drejtohet tek
Academia
60 Mbështetëse
30% arritur 200 për objektivin e mbledhjes
60 Mbështetëse
30% arritur 200 për objektivin e mbledhjes
  1. Filluar janar 2024
  2. Mbledhja akoma > 7 muaj
  3. Nënshtrim
  4. Dialog me marrësin
  5. Vendim

Jam dakord që të dhënat e mia të ruhen . Unë vendos se kush mund ta shohë mbështetjen time. Mund ta revokoj këtë pëlqim në çdo kohë .

 

22.01.2024, 10:08

We were asked why we were requesting donations, although we were not. This is a clarification.


New deadline: 31.12.2024
Signatures at the time of the change: 43


22.01.2024, 10:07

We were asked why we were requesting donations, although we were not. This is a clarification.


New petition description:

In a recent editorial, over 60 women in competition law academia pointed towards a range of gendered misconduct in their field. This ranges from a lack of representation and various forms of marginalising women to discrimination and outright harassment.

By signing this petition, you voice your support for ending gendered misconduct in competition law academia.

Everybody is welcome to sign. Please share widely - your support means a lot!

The editorial is available here:

Please note: where this website asks for donations, it is for the platform - not for this initiative. Our initiative does not accept donations! Thank you.New deadline: 31.12.2024
Signatures at the time of the change: 43


Ndihmoni në forcimin e pjesëmarrjes së qytetarëve. Ne duam t'i bëjmë shqetësimet tuaja të dëgjohen dhe të mbeten të pavarura.

dhuroni tani