Din röst skapar förändring


Plattform för framställningar och politisk dialog

14 miljoner personer engagerar sig på vår plattform för att aktivt ta itu med sociala problem.

Varje dag har människor framgång med online-petitioner. Vi stödjer din kampanj från skapande till leverans.

openPetition är politiskt neutral, ideell och oberoende. Vi ger varje person en röst - oavsett hur stor eller liten din oro är.

Vad vill du förändra idag?

Aktuella insamlingar — Irland

Dessa initiativ kan för närvarande undertecknas. Sorterade efter antal underskrifter

Petitioner i andra länder/EU på det nationella språket (Engelska)

11 255 Signaturer
66 dagar återstående
5 617 Signaturer
12 dagar återstående
1 510 Signaturer
86 dagar återstående

Bidra till att stärka medborgarnas delaktighet. Vi vill göra din oro hörd samtidigt som vi förblir oberoende.

Donera nu