Vzdelanie

Promjena ispita iz matematike osnovne razine (B) mature 2021./2022.

Petícia je zameraná na
Ministarstvo obrazovanja i NCVVO
4.251
85% dosiahnuté 5.000 do cieľa zbierky
  1. Zahájená októbra 2021
  2. Zbierka ešte > 2 mesiace
  3. Podanie
  4. Dialóg s príjemcom
  5. Rozhodnutie

Súhlasím s tým, že moje údaje budú uložené . Žiadateľ petície môže zobraziť Meno a miesto a preposlať ďalej príjemcovi. Tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať.

Promjene u peticiji

07.10.2021 23:53 hodiny

Dodali smo naša što ćemo tražiti povodom nove mature.


Neue Begründung:

Rješavanje situacije u kojoj se nalazimo iznimno je važno jer nismo imali adekvatne uvjete za rad tijekom protekle 2 godine. Razloga toga bili su štrajkovi profesora, pandemija koja je još uvijek prisutna, ali i potresi koji su fizički, ali i psihički utjecali na učenike. Ovakvom maturom bi nam bilo uskraćena prilika za upisivanje željenih fakulteta jer jako teško možemo nadoknaditi u jednoj godini propušteno gradivo.

Tražimo: da se vrati stara matura ili maknu određeni zadatci iz trenutne mature ili da nam se daju konkretni zadatci po kojima ćemo moći vježbati i koji će nam služiti kao priprema za maturu.


Potpisi u trenutku promjene: 249


Pomôžte posilniť občiansku účasť. Chceme, aby boli vaše obavy vypočuté a nezávislé.

Propagovať teraz