Reģions: Horvātija
Izglītība

Promjena ispita iz matematike osnovne razine (B) mature 2021./2022.

Petīcija ir adresēta
Ministarstvo obrazovanja i NCVVO
4.254 Atbalstītāji
85% sasniedza 5.000 kolekcijas mērķim
  1. Sākās oktobris 2021
  2. Kolekcija vēl nav > 9 Wochen
  3. Iesniegšana
  4. Dialogs ar saņēmēju
  5. Lēmums

Promjene u peticiji

Plkst. 07.10.2021 23:53

Dodali smo naša što ćemo tražiti povodom nove mature.


Neue Begründung:

Rješavanje situacije u kojoj se nalazimo iznimno je važno jer nismo imali adekvatne uvjete za rad tijekom protekle 2 godine. Razloga toga bili su štrajkovi profesora, pandemija koja je još uvijek prisutna, ali i potresi koji su fizički, ali i psihički utjecali na učenike. Ovakvom maturom bi nam bilo uskraćena prilika za upisivanje željenih fakulteta jer jako teško možemo nadoknaditi u jednoj godini propušteno gradivo.

Tražimo: da se vrati stara matura ili maknu određeni zadatci iz trenutne mature ili da nam se daju konkretni zadatci po kojima ćemo moći vježbati i koji će nam služiti kao priprema za maturu.


Potpisi u trenutku promjene: 249


Palīdziet stiprināt pilsoņu līdzdalību. Mēs vēlamies padarīt jūsu bažas dzirdamas un palikt neatkarīgiem.

Veiciniet tūlīt