Область: Хорватия
Ообразование

Promjena ispita iz matematike osnovne razine (B) mature 2021./2022.

Петиция адресована к
Ministarstvo obrazovanja i NCVVO
4.254 сторонники
85% достигнуто 5.000 для цели сбора
  1. Начат октября 2021
  2. Еще сборов > 9 Wochen
  3. Подача
  4. Диалог с получателем
  5. Решение

Я согласен на сохранение и обработку своих личных данных. Петиционер может просматривать имя и место и пересылать эту информацию получателю. Я могу отозвать это согласие в любое время.

Promjene u peticiji

07.10.2021 23:53 время

Dodali smo naša što ćemo tražiti povodom nove mature.


Neue Begründung:

Rješavanje situacije u kojoj se nalazimo iznimno je važno jer nismo imali adekvatne uvjete za rad tijekom protekle 2 godine. Razloga toga bili su štrajkovi profesora, pandemija koja je još uvijek prisutna, ali i potresi koji su fizički, ali i psihički utjecali na učenike. Ovakvom maturom bi nam bilo uskraćena prilika za upisivanje željenih fakulteta jer jako teško možemo nadoknaditi u jednoj godini propušteno gradivo.

Tražimo: da se vrati stara matura ili maknu određeni zadatci iz trenutne mature ili da nam se daju konkretni zadatci po kojima ćemo moći vježbati i koji će nam služiti kao priprema za maturu.


Potpisi u trenutku promjene: 249


Помогите укрепить гражданское участие. Мы хотим, чтобы ваши проблемы были услышаны, оставаясь независимыми.

Пожертвовать сейчас