Περιοχή: Κροατία
Παιδεία

Promjena ispita iz matematike osnovne razine (B) mature 2021./2022.

Η αναφορά απευθύνεται σε
Ministarstvo obrazovanja i NCVVO
4.254 Υποστηρικτές
85% έχει επιτευχθεί 5.000 για τον στόχο της συλλογής
  1. Ξεκίνησε Οκτωβρίου 2021
  2. Συλλογή ακόμα > 9 Wochen
  3. Υποβολή
  4. Διαλόγο με τον παραλήπτη
  5. Απόφαση

Συμφωνώ, ότι τα δεδομένα μου θα αποθηκευονται. Ο αναφέρων μπορεί να τα προβάλει Όνομα και τόπος και να τα προωθεί στον παραλήπτη της αναφοράς. Μπορώ να ανακαλέσω αυτή τη συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή.

Promjene u peticiji

Ώρα 07.10.2021 23:53

Dodali smo naša što ćemo tražiti povodom nove mature.


Neue Begründung:

Rješavanje situacije u kojoj se nalazimo iznimno je važno jer nismo imali adekvatne uvjete za rad tijekom protekle 2 godine. Razloga toga bili su štrajkovi profesora, pandemija koja je još uvijek prisutna, ali i potresi koji su fizički, ali i psihički utjecali na učenike. Ovakvom maturom bi nam bilo uskraćena prilika za upisivanje željenih fakulteta jer jako teško možemo nadoknaditi u jednoj godini propušteno gradivo.

Tražimo: da se vrati stara matura ili maknu određeni zadatci iz trenutne mature ili da nam se daju konkretni zadatci po kojima ćemo moći vježbati i koji će nam služiti kao priprema za maturu.


Potpisi u trenutku promjene: 249


Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα