Región: Croacia
Educación

Promjena ispita iz matematike osnovne razine (B) mature 2021./2022.

Petición a.
Ministarstvo obrazovanja i NCVVO
4.252 Firmantes
85% alcanzado 5.000 de objetivo de la recogida
  1. Iniciado octubre 2021
  2. Collección más > 2 meses
  3. Sumisión
  4. Diálogo con destinatario
  5. Decisión

Acepto que mis datos sean guardados . El peticionario puede significar Nombre y lugar. ver y reenviar a la receptora de la petición. Puedo revocar este consentimiento en cualquier momento.

Promjene u peticiji

a las 07/10/21 23:53

Dodali smo naša što ćemo tražiti povodom nove mature.


Neue Begründung:

Rješavanje situacije u kojoj se nalazimo iznimno je važno jer nismo imali adekvatne uvjete za rad tijekom protekle 2 godine. Razloga toga bili su štrajkovi profesora, pandemija koja je još uvijek prisutna, ali i potresi koji su fizički, ali i psihički utjecali na učenike. Ovakvom maturom bi nam bilo uskraćena prilika za upisivanje željenih fakulteta jer jako teško možemo nadoknaditi u jednoj godini propušteno gradivo.

Tražimo: da se vrati stara matura ili maknu određeni zadatci iz trenutne mature ili da nam se daju konkretni zadatci po kojima ćemo moći vježbati i koji će nam služiti kao priprema za maturu.


Potpisi u trenutku promjene: 249


Ayuda a fortalecer la participación ciudadana. Queremos que sus inquietudes se escuchen sin dejar de ser independientes.

Promocione ahora.