Region: Kroatien
Uddannelse

Promjena ispita iz matematike osnovne razine (B) mature 2021./2022.

Petitionen behandles
Ministarstvo obrazovanja i NCVVO
4.251 Støtter
85% nået 5.000 til indsamlingsdestination
  1. Startede oktober 2021
  2. Samling stadig > 2 måneder
  3. Indsendelse
  4. Dialog med modtageren
  5. Beslutning

Jeg er enig i, at mine data kan være gemte Andrageren kan Navn og sted se og videresendes til modtageren. Jeg kan tilbagekalde give denne samtykke når som helst.

Promjene u peticiji

Klokken 07-10-2021 23:53

Dodali smo naša što ćemo tražiti povodom nove mature.


Neue Begründung:

Rješavanje situacije u kojoj se nalazimo iznimno je važno jer nismo imali adekvatne uvjete za rad tijekom protekle 2 godine. Razloga toga bili su štrajkovi profesora, pandemija koja je još uvijek prisutna, ali i potresi koji su fizički, ali i psihički utjecali na učenike. Ovakvom maturom bi nam bilo uskraćena prilika za upisivanje željenih fakulteta jer jako teško možemo nadoknaditi u jednoj godini propušteno gradivo.

Tražimo: da se vrati stara matura ili maknu određeni zadatci iz trenutne mature ili da nam se daju konkretni zadatci po kojima ćemo moći vježbati i koji će nam služiti kao priprema za maturu.


Potpisi u trenutku promjene: 249


Hjælp med til at styrke borgerdeltagelse. Vi ønsker at gøre dine bekymringer hørt, mens du forbliver uafhængig.

Donere nu