Rajon : Austria
Të drejtat e qytetarit

Engelbert Guggenberger soll Kärntner Bischof werden

Kërkuesi jo publik
Peticioni drejtohet tek
Kardinal Christoph Schönborn und Nuntius Quintana
5 588 Mbështetëse
Marrësi i peticionit nuk është përgjigjur.
5 588 Mbështetëse
Marrësi i peticionit nuk është përgjigjur.
  1. Filluar 2019
  2. Mbledhja mbaroi
  3. Paraqitur
  4. Dialog
  5. I dështuar

kurs kohe

5 588

Nënshkrime totale

5 564

Nënshkrime nga Austria

3

Nënshkrimet në ditë mesatarisht

11.07.2019

Dita me numrin më të madh të nënshkrimeve për peticionin

Afiniteti ndaj temës. Çfarë ka të ngjarë të zbatohet?

46%

Är intresserade av ämnet

35%

känner sig ansvariga

30%

hjälp till att sprida bekymret

25%

skull vilja bli informerade om resultatet

Shpërndarja gjeografike e nënshkrimeve

1%

vjen nga Wölfnitz

16%

vjen nga Klagenfurt

0%

vjen nga Oberbayern

18%

vjen nga Bezirk Klagenfurt-Land

Ndihmoni në forcimin e pjesëmarrjes së qytetarëve. Ne duam t'i bëjmë shqetësimet tuaja të dëgjohen dhe të mbeten të pavarura.

dhuroni tani