Περιοχή: Αυστρία
Πολιτικά δικαιώματα

Engelbert Guggenberger soll Kärntner Bischof werden

Ο αναφέρων δεν είναι δημόσιος
Η αναφορά απευθύνεται σε
Kardinal Christoph Schönborn und Nuntius Quintana
5.588 Υποστηρικτικό
Ο παραλήπτης του αιτήματος δεν αντέδρασε...
5.588 Υποστηρικτικό
Ο παραλήπτης του αιτήματος δεν αντέδρασε...
  1. Ξεκίνησε 2019
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Υποβληθέντα
  4. Διάλογος
  5. Απέτυχε

Χρονική πορεία

5.588

Σύνολα υπογραφών

5.564

Υπογραφές από Αυστρία

3

Υπογραφές ανά ημέρα κατά μέσο όρο

11.07.2019

Ημέρα με τον μεγαλύτερο αριθμό υπογραφών για την αναφορά

Εγγύτητα στο θέμα. Τι είναι πιο πιθανό να συμβεί;

46%

sono interessato all'argomento

35%

mi sento direttamente responsabile

30%

vorrei aiutare a diffondere la petizione

25%

vorrei essere informato sul risultato

Γεωγραφική κατανομή των υπογραφών

1%

προέρχονται από Wölfnitz

16%

προέρχονται από Κλάγκενφουρτ

0%

προέρχονται από Άνω Βαυαρία

18%

προέρχονται από Bezirk Klagenfurt-Land

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα