deklaratat e parlamenteve

openPetition sjell peticione përkatëse për parlamentet .

Peticione që openPetition kuorum do t'i përcillen përfaqësuesve të zgjedhur të parlamentit përgjegjës me një kërkesë për një opinion.


Nationalrat Austria

deklaratat mbi openPetition Für eine bessere Versorgung von Menschen mit psychischen Erkrankungen in Österreich!

përgjigje numër përqindje
nuk përgjigjet akoma 114 62,3%
Pajtohem / kryesisht pajtohem 69 37,7%

parlament Steyregg

deklaratat mbi openPetition Erhalt der Regenbogengruppe

përgjigje numër përqindje
Pajtohem / kryesisht pajtohem 4 44,4%
nuk përgjigjet akoma 4 44,4%
Nuk kërkohet, nuk ka adresë emaili në dispozicion 1 11,1%

Ndihmoni në forcimin e pjesëmarrjes së qytetarëve. Ne duam t'i bëjmë shqetësimet tuaja të dëgjohen dhe të mbeten të pavarura.

dhuroni tani