Prohlášení parlamentů

openPetition předkládá parlamentům příslušné petice .

Petice, které openPetition kvorum se zasílá voleným zástupcům příslušného parlamentu se žádostí o stanovisko .


Nationalrat Rakousko

Připomínky k otevřené petici Für eine bessere Versorgung von Menschen mit psychischen Erkrankungen in Österreich!

odpověď číslo podíl
nezodpovězený 114 62,3%
Souhlasím / převážně souhlasím 69 37,7%

Parlament Steyregg

Připomínky k otevřené petici Erhalt der Regenbogengruppe

odpověď číslo podíl
Souhlasím / převážně souhlasím 4 44,4%
nezodpovězený 4 44,4%
Nevyžadováno, není k dispozici žádná e-mailová adresa 1 11,1%

Pomozte posílit občanskou účast. Chceme, aby vaše obavy byly vyslyšeny a zůstaly nezávislé.

Povýšte nyní