Standpunten van parlementen

openPetition brengt relevante petities naar parlementen.

petities die deopenPetition minimumaantal bereikt hebben, worden aan de gekozen vertegenwoordigers van het bevoegde Parlement gestuurd met een verzoek tot stellingsinname.


Nationalrat Oostenrijk

Standpunten over openPetition Für eine bessere Versorgung von Menschen mit psychischen Erkrankungen in Österreich!

Antwoord aantal Aandeel
Niet beantwoord 114 62,3%
Ik ben het (overwegend) eens 69 37,7%

Parlement Steyregg

Standpunten over openPetition Erhalt der Regenbogengruppe

Antwoord aantal Aandeel
Ik ben het (overwegend) eens 4 44,4%
Niet beantwoord 4 44,4%
Niet gevraagd, geen e-mailadres beschikbaar 1 11,1%

Help mee om burgerparticipatie te vergroten. We willen je zorgen kenbaar maken en daarbij onafhankelijk blijven.

Nu promoten