γνώμες των κοινοβουλίων

openPetition φέρνει σχετικές αναφορές στα κοινοβούλια.

αιτήσεις πουopenPetition Απαρτία διαβιβάζονται στους εκλεγμένους αντιπροσώπους του αρμόδιου κοινοβουλίου με αίτημα γνωμοδότησης.


Nationalrat Αυστρία

Απόψεις για την openPetition Für eine bessere Versorgung von Menschen mit psychischen Erkrankungen in Österreich!

Απάντηση Αριθμός Ποσοστό
Καμία απάντηση 114 62,3%
Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ 69 37,7%

Κοινοβούλιο: Steyregg

Απόψεις για την openPetition Erhalt der Regenbogengruppe

Απάντηση Αριθμός Ποσοστό
Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ 4 44,4%
Καμία απάντηση 4 44,4%
Δεν ζητήθηκε, δεν υπάρχει διαθέσιμη διεύθυνση email 1 11,1%

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα