parlamentenes meninger

openPetition bringer relevante kampanjer til parlamentene.

Kampanjer somopenPetition quorum nådd oversendes de valgte representantene i det ansvarlige storting med anmodning om uttalelse.


Nationalrat Österreich

Kommentarer til den åpne kampanjen Für eine bessere Versorgung von Menschen mit psychischen Erkrankungen in Österreich!

svar Antall Del
Ubesvart 114 62,3%
Jeg er enig / stort sett enig 69 37,7%

parlamentet Steyregg

Kommentarer til den åpne kampanjen Erhalt der Regenbogengruppe

svar Antall Del
Jeg er enig / stort sett enig 4 44,4%
Ubesvart 4 44,4%
Ikke forespurt, ingen e-postadresse tilgjengelig 1 11,1%

Bidra til å øke innbyggernes medvirkning. Vi ønsker å gjøre dine bekymringer hørt samtidig som vi forblir uavhengige.

Markedsfør nå