Vyhlásenia parlamentov

openPetition predkladá parlamentom príslušné petície .

Petície, ktoré openPetition kvórum bolo dosiahnuté, bude zaslané voleným zástupcom príslušného parlamentu so žiadosťou o stanovisko .


Nationalrat Rakúsko

Pripomienky k openPetition Für eine bessere Versorgung von Menschen mit psychischen Erkrankungen in Österreich!

odpoveď číslo podiel
neodpovedané 114 62,3%
Súhlasím / prevažne súhlasím 69 37,7%

snemovňa parlamentu Steyregg

Pripomienky k openPetition Erhalt der Regenbogengruppe

odpoveď číslo podiel
Súhlasím / prevažne súhlasím 4 44,4%
neodpovedané 4 44,4%
Nevyžiadané, nie je k dispozícii žiadna e-mailová adresa 1 11,1%

Pomôžte posilniť občiansku účasť. Chceme, aby boli vaše obavy vypočuté a nezávislé.

Propagovať teraz