Zástupca ľudu Doris Bures

Nationalrat v Rakúsko

Doris Bures
Politický večierok: SPÖ
zlomok: SPÖ
Zvolené : 15.10.2017
Nové voľby: 2022
funkcia: Präsidium (Zweite Präsidentin)
Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Doris Bures
Nahláste chyby v údajoch

Pomôžte posilniť občiansku účasť. Chceme, aby boli vaše obavy vypočuté a nezávislé.

Propagovať teraz