Blokované iniciativy

na toto téma Rodina

Tyto iniciativy porušovat naše podmínky služby. Iniciátory nepředložily revidovaná verze ve stanovené lhůtě. Z důvodu transparentnosti zůstává důvod zablokování a text iniciativy viditelné. Proti zablokování lze vznést námitku.

Pomozte posílit občanskou účast. Chceme, aby vaše obavy byly vyslyšeny a zůstaly nezávislé.

Povýšte nyní

openPetition je vytvořit volný a neziskový platformu, na které občané společným zájmem veřejnosti, organizovat a zapojit se do dialogu s politikou.

Podporujeme

openPetition International